Profil U za leksan 16mm

Prateći U profil za spajanje ploča dužina 2.1m 

Šifra proizvoda: 777 Kategorija:
PAK: / PAL: